Home Nieuws Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment

Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment

6 november 2013

Berend Jan Drijber en Martijn Scheltema hebben een conferentie bijgewoond over international investment law en het milieu De conferentie werd gehouden op het Ministerie van Buitenlandse zaken op 4 en 5 november en die werd gefaciliteerd door de Ministeries van Buitenlandse Zaken en I&M en door Pels Rijcken.

Hoewel in het verleden in International Investment Agreements (BIT's) weinig rekening werd gehouden met het milieu en mensenrechten en de bescherming van investeerders voorop stond, bevatten steeds meer van deze agreements bepalingen over milieu en mensenrechten. Tijdens de conferentie werd onder meer ingegaan op de vraag hoe deze bepalingen zich verhouden met nationaal recht, of de procedure voor geschillenbeslechting (investeringsarbitrages) niet zou moeten worden aangepast en wat de rol van de EU is ten opzichte van haar lidstaten. Berend Jan heeft op de eerste dag als referent opgetreden. Martijn heeft op de eerste dag een inleiding gehouden en twee sessies voorgezeten en heeft op de tweede dag een panel voorgezeten.