Home Nieuws Boek 'Luchtkwaliteit en omgeving' verschenen

Boek 'Luchtkwaliteit en omgeving' verschenen

14 juli 2014

In de serie Ruimtelijk Relevant die door Berghauser Pont wordt uitgegeven, is vandaag de publicatie 'Luchtkwaliteit en omgeving' verschenen. Het boek is geschreven door Daniëlle Roelands-Fransen, Roelof Reinders (Pels Rijcken) en Cor Coenrady (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak).

Het boek vormt een praktische handleiding bij het opstellen en verantwoorden van ruimtelijke plannen in relatie tot het onderwerp luchtkwaliteit. Naast een meer juridische uiteenzetting over het toepassen van de relevante wet- en regelgeving, wordt de lezer ook geïnformeerd over de wijze waarop onderzoek kan worden verricht naar de gevolgen van een ruimtelijk plan voor de luchtkwaliteit. Geprobeerd is om een zo volledig mogelijk overzicht te verschaffen aan de hand waarvan ruimtelijke plannen - ten minste op het onderdeel luchtkwaliteit - de eindstreep bij de bestuursrechter halen.