Home Nieuws Bijdrage Jorrit van der Weide in Insolad Jaarboek 2014

Bijdrage Jorrit van der Weide in Insolad Jaarboek 2014

27 november 2014

Jorrit van der Weide heeft een bijdrage geleverd aan het Insolad Jaarboek 2014. In zijn bijdrage gaat hij in op de vraag hoe overheden met de curator te maken krijgen en vice versa bij het faillissement van een school. Daarbij beperkt hij zich tot scholen voor primair onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs, en dan met name bekostigde bijzondere scholen en verzelfstandigde openbare scholen, al dan niet voor speciaal onderwijs.

Klik hier om de bijdrage van Jorrit te lezen.