Home Nieuws Bijdrage aan de bundel "Aansprakelijkheid in de financiële sector"

Bijdrage aan de bundel "Aansprakelijkheid in de financiële sector"

14 oktober 2013

In de bundel "Aansprakelijkheid in de financiële sector" is een bijdrage opgenomen van onze kantoorgenoten André Ettema en Kasper Jansen getiteld "Waarschuwingsplichten voor financiële ondernemingen''.

De bundel "Aansprakelijkheid in de financiële sector" behandelt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van verschillende partijen die actief zijn in de financiële sector, zoals banken, vermogensbeheerders, beheerders van beleggingsinstellingen, financiële toezichthouders en kredietbeoordelaars. In het algemene deel wordt mede ingegaan op de verhouding tussen de (Europese)toezichtregelgeving en civiele aansprakelijkstelling in rechtsvergelijkend perspectief, parallelle zorgplichten, causaliteitsvraagstukken, berekening van beleggingsschade, WCAM-schikkingen bij beleggingsschade, de rol van mediation en arbitrage bij beleggingsgeschillen en aansprakelijkheid in internationale verhoudingen.

De bijdrage van André en Kasper (hoofdstuk 3) is getiteld "Waarschuwingsplichten voor financiële ondernemingen" en beschrijft het civielrechtelijke kader voor de beoordeling of een financiële onderneming al dan niet een waarschuwingsplicht heeft geschonden.

Bron: A.A. Ettema en K.J.O. Jansen, "Waarschuwingsplichten voor financiële ondernemingen", in: D. Busch e.a. (red.), Aansprakelijkheid in de financiële sector, Deventer: Kluwer 2013, p. 71-125.