Home Nieuws Bestuurder en feitelijk bestuurder moeten kosten gemeente Moerdijk vergoeden voor opruimen terrein Chemie-Pack

Bestuurder en feitelijk bestuurder moeten kosten gemeente Moerdijk vergoeden voor opruimen terrein Chemie-Pack

3 oktober 2014

Holding Gerard Spiering B.V. (bestuurder) en de heer G. Spiering (feitelijk bestuurder) moeten de kosten vergoeden die de gemeente Moerdijk heeft gemaakt om het terrein van Chemie-Pack op te ruimen. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 1 oktober 2014.

De gemeente legde aan Holding Gerard Spiering en de heer G. Spiering een last onder bestuursdwang op om restanten van verbrandingsresten en opstallen, hemelwater en producten van het bedrijfsterrein van Chemie-Pack te verwijderen. Na het verstrijken van de begunstigingstermijn zijn de werkzaamheden door de gemeente Moerdijk uitgevoerd, die de kosten van de opruimwerkzaamheden vervolgens op Holding Gerard Spiering en de heer G. Spiering heeft verhaald.

De Afdeling oordeelde dat de kosten die zijn opgenomen in de kostenbeschikkingen die door de gemeente Moerdijk aan Holding Gerard Spiering B.V. en de heer G. Spiering zijn opgelegd, behoudens enkele voor de zitting door de gemeente ingetrokken kostenposten, bij hen in rekening kunnen worden gebracht.

Stand van zake procedures Chemie-Pack

Met de uitspraak van 1 oktober 2014 zijn alle bestuurlijke procedures met betrekking tot Chemie-Pack met succes afgerond, waarbij nog zij opgemerkt dat veel van de procedures in eerste aanleg zijn verloren. Twee privaatrechtelijke bodemprocedures zijn nog aanhangig. Het gaat hierbij om een procedure omtrent de opslag van afvalstoffen en een procedure omtrent bodemverontreiniging die is aangetroffen op en nabij de percelen van Chemie-Pack.

Edward Brans, Katrien Winterink en Moniek Heerings stonden de gemeente in deze zaak bij.

Bron: AbRvS 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3589.