Home Nieuws Artikel Monique Rus-van der Velde en Robin Aerts in Vastgoedmarkt

Artikel Monique Rus-van der Velde en Robin Aerts in Vastgoedmarkt

4 november 2014

In de Vastgoedmarkt van deze maand staat een artikel van Monique Rus-van der Velde en Robin Aerts. In dit artikel leggen ze uit waarom stedelijke herverkaveling een impuls kan geven aan gebiedsontwikkeling. Door de leegstand en verloedering op kantoorparken, bedrijventerreinen en in winkelgebieden zijn de uitdagingen op het gebied van gebiedsontwikkeling complex. De slagkracht van betrokken partijen, zoals gemeenten en projectontwikkelaars, vermindert. Bovendien zijn bestaande eigendomsverhoudingen vaak een obstakel om gewenste ontwikkelingen te realiseren. Een wetsvoorstel voor stedelijke herverkaveling wordt voorbereid. De Tweede Kamer vindt dat het instrument stedelijke herverkaveling al voor 2018 wettelijk moet worden geregeld. Een wettelijke regeling kan zorgen voor meer mogelijkheden en een impuls geven in stedelijk gebied.


Klik hier om het artikel te lezen.