Home Nieuws Artikel Juliette van der Jagt, Margriet Verduijn en Joris Rijken in TvGr

Artikel Juliette van der Jagt, Margriet Verduijn en Joris Rijken in TvGr

27 november 2014

In het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht is een artikel verschenen van Juliette van der Jagt, Margriet Verduijn en Joris Rijken over de hervorming van het stelsel van langdurige zorg.

Eén van de onderdelen van de hervorming is de vervanging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) door de Wet langdurige zorg (Wlz). Volgens de regering markeert de Wlz een 'fundamentele trendbreuk met het verleden'.

In het artikel onderzoeken Juliette, Margriet en Joris in hoeverre de Wlz daadwerkelijk een trendbreuk markeert. Zij concluderen dat van een trendbreuk geen sprake is. Daarvoor zijn de overeenkomsten tussen de AWBZ en de Wlz te groot.