Home Nieuws Artikel Iman Brinkman en Pauline Huurnink in NtER

Artikel Iman Brinkman en Pauline Huurnink in NtER

14 november 2014

In het NtER is een artikel verschenen van Iman Brinkman en Pauline Huurnink over territoriale begrenzing van steunregelingen voor duurzame elektriciteit.

Op 1 juli 2014 heeft het Hof van Justitie naar aanleiding van prejudiciële vragen van Förvaltningsrätt i Linköping over een Zweedse steunregeling voor de productie van duurzame elektriciteit een belangrijk arrest gewezen over de aanvaardbaarheid van territoriale beperkingen in een dergelijke regeling. Het Hof van Justitie oordeelt dat een nationale steunregeling die uitsluitend openstaat voor partijen die in de betrokken lidstaat duurzame elektriciteit produceren in beginsel geen ongeoorloofde inbreuk maakt op het vrij verkeer van goederen en dus is toegestaan.

Klik hier om het artikel te lezen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Iman Brinkman of Pauline Huurnink.