Home Nieuws Alsnog nieuwbouw en renovatie in Den Haag Zuid-West

Alsnog nieuwbouw en renovatie in Den Haag Zuid-West

20 juni 2013

De gemeente Den Haag en Vestia hebben een raamovereenkomst gesloten. Zij richten een wijkontwikkelingsmaatschappij op die een aantal locaties in Den Haag Zuid-West gaat herstructureren.

Drie gebieden in Den Haag Zuid-West worden de komende jaren alsnog opgeknapt. Het gaat om het gebied tussen de Wildenborghstraat en de Ulenpasstraat in Moerwijk, het gebied tussen de Meppelweg en de Zuidlarenstraat in Morgenstond en een gebied in Bouwlust. Dit zijn de eerste drie locaties die door een nieuwe Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) worden opgepakt. In totaal worden er in Zuid- West de komende tien jaar circa 850 nieuwe woningen gebouwd en circa 250 gerenoveerd. Dit staat in een breed pakket maatregelen dat woningcorporatie Vestia en de gemeente Den Haag vandaag hebben gepresenteerd.

De zogenaamde raamovereenkomst omvat prestatieafspraken tussen de gemeente Den Haag en Vestia voor de periode tot 2023. Naast afspraken over renovatie en nieuwbouw is er overeenstemming over de verkoop van maximaal 3.000 woningen door Vestia in Den Haag. Tenslotte hebben gemeente en Vestia voor de nieuwbouwprojecten die Vestia niet meer kan realiseren goede afspraken met elkaar gemaakt.

Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM)

De voorgestelde herstructurering komt de leefbaarheid in Zuid-West ten goede, maakt dat bestaand woningbezit in waarde zal stijgen en het zorgt er bovendien voor dat een deel de sociale woningvoorraad wordt vernieuwd. Om dit te realiseren richten de gemeente Den Haag en woningcorporatie Vestia samen een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) op. Eind vorig jaar spraken beide partijen al de intentie uit om de herstructurering door te zetten. Die dreigde stil te vallen door de financiële problemen bij Vestia. De huidige raamovereenkomst maakt dat de eerdere intentie een werkelijke afspraak wordt; de schop gaat de grond in.

Toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is onder voorwaarden akkoord. De Haagse gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de afspraken. De juridische begeleiding werd verzorgd door Pels Rijcken.