Home Nieuws Advocatenkantoren wereldwijd lanceren Business and Human Rights Lawyers Association om mensenrechten na te leven

Advocatenkantoren wereldwijd lanceren Business and Human Rights Lawyers Association om mensenrechten na te leven

2 december 2022

Pels Rijcken is een van de tweeëntwintig toonaangevende internationale advocatenkantoren die op 28 november gezamenlijk de oprichting van de Business and Human Rights Lawyers Association (BHRLA) hebben bekendgemaakt. De BHRLA is opgericht om mensenrechten, leiderschap en samenwerking onder commerciële advocatenkantoren en advocaten over de hele wereld te inspireren en te bevorderen.

De BHRLA zal toegewijd zijn aan het principe dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te respecteren, zoals uiteengezet in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP's). De BHRLA wil advocaten over de hele wereld ondersteunen als zij commerciële cliënten adviseren over mensenrechtenrisico’s en mogelijkheden bij zakelijke activiteiten. De verantwoordelijkheid om de mensenrechten te eerbiedigen houdt meer in dan alleen afzien van het plegen van of medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen.

Martijn Scheltema

Martijn Scheltema, partner van Pels Rijcken en bestuurslid van BHRLA: "Zorgvuldig met mensenrechten omgaan gaat verder dan kritisch kijken waar de juridische risico’s zitten. Het vereist oprechte interesse in en begrip voor de situatie van rechthebbenden. Dit vraagt van advocaten geheel nieuwe vaardigheden, waar de vereniging zich voor gaat inzetten om die te vergroten."

Over de BHRLA

De oprichtende leden van de BHRLA zijn commerciële advocatenkantoren verspreid over Australië, Canada, Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Meer informatie is te lezen op de BHRLA’s website: www.bhrla.org.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail