Home Nieuws Aanzet voor een wettelijke regeling voor een BV met maatschappelijk doel

Aanzet voor een wettelijke regeling voor een BV met maatschappelijk doel

7 mei 2021

Recent is de 'Aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met een maatschappelijk doel (BVm)' door het Ministerie van EZK ter consultatie aangeboden. De consultatietermijn liep oorspronkelijk van 9 maart 2021 tot en met 30 april 2021, maar de termijn is onlangs met een week verlengd tot 7 mei 2021.

De maatschappelijke onderneming staat al geruime tijd in de belangstelling. De meerderheid van de lidstaten van de Europese Unie heeft op dit moment regelgeving (in voorbereiding) voor maatschappelijke ondernemingen en ook in Nederland is met deze aanzet wetgeving in voorbereiding. De beoogde wettelijke regeling biedt maatschappelijke ondernemingen door de verkrijging van de BVm-status betere herkenning en erkenning voor hun maatschappelijke doelstellingen. Vooralsnog hebben volgens de aanzet alleen maatschappelijke ondernemingen met de rechtsvorm van een BV de mogelijkheid om deze maatschappelijke status te verwerven.

Naar aanleiding van deze internetconsultatie hebben Marie-Jeanne Zillikens-Loos, Quinten Crul en Tessel Schriemer het artikel "De nieuwe juridische jas voor de maatschappelijke onderneming komt eraan: de BVm" geschreven. Dit artikel is als reactie op de consultatie ingediend en daarnaast gepubliceerd in het laatste nummer van het Maandblad voor Ondernemingsrecht. De auteurs bespreken de onderdelen van de aanzet en zetten hun opmerkingen en aanbevelingen voor de wettelijke regeling uiteen.

Heeft u naar aanleiding van deze internetconsultatie nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op. Het notariaat van Pels Rijcken heeft uitgebreide kennis op het gebied van de maatschappelijke onderneming en de toepassingsvormen binnen het bestaande ondernemingsrecht. Marie-Jeanne Zillikens-Loos, Quinten Crul en Tessel Schriemer hebben hierover reeds eerder het artikel "De maatschappelijke onderneming en haar (nieuwe) juridische jas" gepubliceerd in het Maandblad voor Ondernemingsrecht.