Home Nieuws Aanzet voor een wettelijke regeling voor een BV met maatschappelijk doel

Aanzet voor een wettelijke regeling voor een BV met maatschappelijk doel

9 april 2021

Op 9 maart 2021 is de internetconsultatie Besloten vennootschap met een maatschappelijk doel geopend. De beoogde regeling geeft maatschappelijke ondernemingen de mogelijkheid een BVm-status te verkrijgen. Hierdoor ontstaat een betere herkenning van deze ondernemingen door de maatschappij en verkrijgen zij erkenning voor hun maatschappelijke doelstellingen. Alleen maatschappelijke ondernemingen die worden gedreven in de rechtsvorm van een BV vallen onder het bereik van de beoogde wettelijke regeling. Andere rechtspersonen, zoals de NV, stichting, vereniging en coöperatie, alsmede personenvennootschappen hebben volgens de aanzet niet de mogelijkheid om deze  maatschappelijke status te verwerven.

Het consultatiedocument bevat geen concrete wettekst, maar een aanzet voor een wettelijke regeling. De aanzet beschrijft de kenmerken waaraan een wettelijke regeling voor de BVm volgens de wetgever moet voldoen. Er kan tot 30 april 2021 gereageerd worden op de gepubliceerde aanzet (de aanzet is te bereiken door eerst op deze link te klikken en vervolgens op 'versie 3 maart 2021').

Heeft u naar aanleiding van deze internetconsultatie nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Het notariaat van Pels Rijcken heeft uitgebreide kennis op het gebied van de maatschappelijke onderneming en de toepassingsvormen binnen het bestaande ondernemingsrecht. Marie-Jeanne Zillikens-Loos, Quinten Crul en Tessel Schriemer hebben hierover het artikel "De maatschappelijke onderneming en haar (nieuwe) juridische jas" gepubliceerd in het septembernummer van het Maandblad voor Ondernemingsrecht.