Home Nieuws Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging door binnenvaartschepen

Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging door binnenvaartschepen

12 maart 2014

In het Tijdschrift Vervoer & Recht 2014, afl. 1 is een artikel verschenen van Edward Brans en Jeroen Langbroek getiteld: ‘Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging door binnenvaartschepen’.

In dit artikel bespreken Edward en Jeroen op welke wijze de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid voor schoonmaakkosten kan beperken en de verhouding tot publiekrechtelijke verplichtingen die dwingen tot het ongedaan maken van verontreiniging (vgl. Waterwet). Aanleiding voor dit artikel is een uitspaak van de Rb. Rotterdam van 23 september 2013 over de aansprakelijkheid voor olieverontreiniging, veroorzaakt door de uitstroom van stookolie ten gevolge van een aanvaring in de Beneluxhaven in Rotterdam tussen twee binnenvaartschepen: de Transito en de Ceeblender.

Aan de orde komen de feiten die ten grondslag liggen aan de uitspraak van de Rb. Rotterdam, het beperken van aansprakelijkheid in de binnenvaart, de vraag of het instellen van alleen een zakenfonds voldoende is om aansprakelijkheid te beperken en de relevante wetgeving.

Bron:  E.H.P. Brans en H.J.S.M. Langbroek, 'Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging door binnenvaartschepen',  Tijdschrift Vervoer & Recht 2014, afl. 1