Home Nieuws Aanscherping toelating bestrijdingsmiddelen houdt stand

Aanscherping toelating bestrijdingsmiddelen houdt stand

5 november 2013

Verschillende wetenschappers brengen bestrijdingsmiddelen op basis van neonicotinoïden in meer of mindere mate in verband met de wereldwijde sterfte onder bijen.

Neonicotinoïden bestrijden insecten door werking op het zenuwstelsel. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het op de markt brengen en gebruik een aantal bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïden verboden.

Volgens de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, is er geen aanleiding om de besluiten te schorsen waarmee het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden de toelating voor een aantal gewasbeschermingsmiddelen van BayerCropScience (BCS) en Syngenta heeft gewijzigd.

Het Ctgb had de toelatingsbesluiten gewijzigd als gevolg van maatregelen die de Europese Commissie heeft opgelegd ter bescherming van de bijenstand. BCS en Syngenta hadden de voorzieningenrechter gevraagd de gewijzigde toelatingsbesluiten te schorsen omdat zij van mening zijn dat deze niet uitsluitend uitvoering geven aan de maatregelen van de Europese Commissie. Met de wijzigingsbesluiten gaat het Ctgb verder dan dat de Europese Commissie vraagt en dat mag volgens BCS en Syngenta niet.

De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat het Ctgb met de gewijzigde toelatingsbesluiten niet buiten de kaders van zijn bevoegdheid is getreden en laat de besluiten daarom in stand.

Het Ctgb werd in deze zaak bijgestaan door Hanny Geerdink.