Home Mensen Thymo Burgemeester

Thymo Burgemeester

Advocaat

Thymo Burgemeester werkt sinds maart 2021 als advocaat bij Pels Rijcken. Zijn praktijk richt zich op uiteenlopende aspecten van het Europees recht en het Nederlands bestuursrecht, in het bijzonder de interne markt, staatssteun, marktordening en mededinging. Hij adviseert ministeries, toezichthouders en decentrale overheden en vertegenwoordigt hen in zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke procedures.

Thymo behaalde zijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Zijn master Law & Economics aan de Universiteit Utrecht rondde hij cum laude af. Voordat Thymo bij Pels Rijcken startte, liep hij stage en werkte hij een tijd als studentmedewerker bij verschillende Amsterdamse advocatenkantoren. Daarnaast werkte hij tijdens zijn masteropleiding als onderzoeksassistent aan de Universiteit Utrecht. Thymo is als ‘contributor’ verbonden aan RegTrax, een initiatief van CodeX (Stanford Law School).