Home Mensen Sandra van Heukelom-Verhage

Sandra van Heukelom-Verhage

Advocaat • partner

Sandra van Heukelom-Verhage is advocaat-partner bij Pels Rijcken. Als allround staats- en bestuursrechtadvocaat met een focus op innovatie en technologie begeleidt Sandra (semi)overheden en bedrijven al jaren intensief bij complexe (bestuursrechtelijke) vraagstukken. Ze staat bekend om haar heldere, conceptuele visie bij het implementeren van nieuwe, innovatieve ontwikkelingen binnen organisaties. Overheden en bedrijven onderzoeken momenteel of en hoe digitale innovaties en technologieën hun businesscases, bedrijfsprocessen en dienstverlening kunnen optimaliseren. Als gevolg van de Digitale Transformatie is sprake van een explosieve groei van beschikbare data. Sandra helpt overheden en bedrijven de juridische aspecten van digitale innovaties, datagebruik en technologieën, zoals blockchain, smart contracts, big data, AI, algoritmen, sensoren en IoT in kaart te brengen. Binnen Pels Rijcken is Sandra voorzitter van de sectie Innovatie, Privacy en Technology (IP&T) en partner in de sectie Bestuursrecht (gespecialiseerd in het subsidierecht, publieke financiering en bestuurlijke vernieuwing). Sandra is sinds april 2021 bestuursvoorzitter van Pels Rijcken.

Sandra studeerde civiel recht en staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Ze is lid van het bestuur van de Dutch Blockchain Coalition, lid van de Raad van Toezicht van Stichting Achmea Rechtsbijstand, lid van de Strategisch Adviesraden van TNO, Wolters Kluwer en de UvA en redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Sandra spreekt daarnaast regelmatig op (internationale) congressen. Ten slotte publiceert en blogt Sandra en participeert zij in diverse vrouwennetwerken.

Aanbevelingen

  • Ranked in Chambers Europe 2024