Home Mensen Mohammed Kalmoua

Mohammed Kalmoua

Advocaat

Mohammed Kalmoua werkt sinds 2020 bij Pels Rijcken. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, onder meer in kwesties als aansprakelijkheid van bestuurders, faillissementsrecht, collectieve acties en zekerheidsrechten. Mohammed adviseert en procedeert over een breed scala aan commerciële ondernemingsrechtelijke vraagstukken en geschillen met een accent op het insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. Tot zijn cliënten rekent Mohammed diverse (de)centrale overheden, publiekrechtelijke instellingen, waaronder (financiële) toezichthouders en grote ondernemingen.

Mohammed studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij behaalde daar de master Privaatrecht en de selectie master Ondernemingsrecht. Mohammed liep tijdens zijn studie diverse stages, waaronder bij de rechterlijke macht en in de advocatuur. Daarnaast deed Mohammed ruim één jaar praktijkervaring op als griffier bij de rechtbank Midden-Nederland.