Home Mensen Jelmer Procee

Jelmer Procee

Advocaat • partner

Jelmer Procee werkt sinds 2007 bij Pels Rijcken. Hij is gespecialiseerd in het (bestuursrechtelijke) schadevergoedingsrecht, waaronder nadeelcompensatie, grondexploitatie en onteigening. De Staat vertrouwt hem onteigeningsprocedures toe voor grote infrastructurele projecten, zoals de Blankenburgverbinding, de Hedwigepolder, ZuidasDok en de A16 Rotterdam en complexe nadeelcompensatieprocedures zoals Lelystad Airport, de Merwedebrug of de Hollandse Brug. Voor provincies en gemeenten gaat het om infrastructuur en binnenstedelijke herontwikkeling. Waterschappen assisteert hij bij de realisatie van HWBP-projecten. Jelmer is benaderbaar en praktisch. Zijn adviezen zijn kort en bij voorkeur telefonisch met bevestiging per mail. Zo weet hij in korte tijd de juiste richting te geven, zodat het project verder kan. In procedures maakt hij de zaak. Wat is nog nodig qua nader feitenonderzoek of deskundigenadvies om de rechter te overtuigen? Altijd met respect voor de tegenpartij en met het oog op de achterliggende bestuurlijke en politieke belangen.

Jelmer rondde de studie European law cum laude af aan de Universiteit Maastricht. Hij publiceert regelmatig, waaronder een preadvies voor de Vereniging voor Onteigeningsrecht. Jelmer doceert bij de Universiteit Leiden, Utrecht en Nijmegen en OSR. Verder is hij auteur van de maandelijkse nieuwsbrief bestuursrechtelijke schadevergoeding met samenvattingen van recente jurisprudentie. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met hem op.

Aanbevelingen

  • "Jelmer Procee and his team are always available and able to provide us with good legal advice." - The Legal 500, 2024
  • "Jelmer Procee is a key member of the team with particular expertise in cases involving compensation for loss, land development and expropriation." - The Legal 500, 2024
  • Recommended for Environment and planning - The Legal 500, 2023