Home Mensen Jantine Muller

Jantine Muller

Advocaat • Counsel

Jantine Muller heeft bij Pels Rijcken al ruim 20 jaar praktijkervaring opgebouwd in het aanbestedingsrecht, (overheids)aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, bestuursrecht en het bouwrecht. Vanuit haar expertise adviseert zij (onder andere) over complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van zeer uiteenlopende aard, zoals samenwerkingsvormen tussen overheden en overheden en private partijen (publiek private samenwerking). Zij heeft in het bijzonder expertise op het gebied van privatisering, ICT, zorg en subsidies. Ook treedt zij regelmatig op voor overheden in kort-gedingen en bodemprocedures, zowel op het terrein van het aanbestedingsrecht als het contractenrecht en het (overheids)aansprakelijkheidsrecht.

Jantine studeerde staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. Eerder werkte zij als stafjurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Jantine verzorgt regelmatig cursussen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht.