Home Mensen Jan Bakker

Jan Bakker

Advocaat

Jan Bakker werkt sinds 2020 als advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Bouw- en aanbestedingsrecht. Hij houdt zich bezig met uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke vraagstukken.

Jan rondde de master staats- en bestuursrecht af aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende zijn studie liep hij stage bij Pels Rijcken en bij de Office of the Attorney General in Washington D.C. Daarnaast werkte Jan als studerend medewerker bij diverse secties bij Pels Rijcken.