Home Mensen Ikram El Mourabit

Ikram El Mourabit

Advocaat

Ikram el Mourabit werkt sinds 2022 als advocaat bij Pels Rijcken. Zij adviseert en procedeert zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk op het gebied van milieuaansprakelijkheidsrecht en het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Ikram verleent ondersteuning aan diverse overheden en bedrijven in aansprakelijkheidsprocedures die zien op uiteenlopende actuele maatschappelijke kwesties zoals klimaatverandering, luchtkwaliteit, (bodem)verontreiniging en gevaarlijke stoffen die een negatieve invloed hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Ikram interesseert zich in het bijzonder voor de toepassing van mensenrechten op milieu- en overheidsaansprakelijkheidszaken.

Ikram studeerde Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University, waar zij de bachelor with honours heeft afgerond. Zij behaalde de master Privaatrecht met de specialisatie aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Utrecht, waar zij ook als universitair docent Privaatrecht werkzaam is geweest. Daarnaast heeft Ikram ervaring opgedaan binnen de advocatuur, de eerstelijns rechtshulp en is ze ruim vier jaar als griffier werkzaam geweest bij het Gerechtshof Den Haag.