Home Mensen Chouaib Kouidar

Chouaib Kouidar

Advocaat

Chouaib Kouidar werkt sinds 2020 als advocaat op de sectie Bestuursrecht van Pels Rijcken. Hij adviseert en procedeert over uiteenlopende en complexe zaken op het terrein van het algemeen bestuursrecht. Op dat vlak staat hij onder meer de Staat, centrale en decentrale bestuursorganen en toezichthouders bij. Chouaib heeft gevoel voor de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van een zaak. Het overheidsaansprakelijkheidsrecht, mensenrechten en internationaalrechtelijke beïnvloeding van het bestuursrecht zijn thema’s die in het bijzonder zijn aandacht hebben. Zo schreef Chouaib zijn masterscriptie over de Europese beïnvloeding van het vertrouwensbeginsel.  

Chouaib voltooide de bachelor en de master rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Voor zijn behaalde studieresultaten tijdens de bachelor ontving hij het Legatum Böckelmannianum. De masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht heeft hij cum laude afgerond. Tijdens zijn studie was Chouaib al werkzaam als student-medewerker bij Pels Rijcken. Daarnaast was hij fiscus van de studievereniging verbonden aan de master staats- en bestuursrecht en is hij voorzitter geweest van een interne klachtcommissie bij een grote Nederlandse werkgever.

Expertises

Bestuursrecht