Home Expertise Mobiliteit

Mobiliteit

De Nederlandse wetgeving met betrekking tot de aanleg en het beheer van nieuwe en bestaande wegen, sporen en civiele kunstwerken is scherp. De omgevingsrecht-advocaten van Pels Rijcken zijn specialist op het gebied van mobiliteit en helpen u bij de realisatie van uw mobiliteitsproject. Of het nu gaat om een advies over de renovatie van een bestaande tunnel in het kader van de Wet Tunnelveiligheid, de verbreding van een snelweg of de aanleg van een spoorrails of lightrail. Pels Rijcken bekijkt het vraagstuk in de bredere context van bereikbaarheidsoplossingen.

Advocaten mobiliteit

Onze advocaten maken de voort- en doorgang van een infrastructuur- of mobiliteitsproject mogelijk. Vaak zijn zij daarbij al in het voortraject betrokken. Zij kunnen u onder andere bijstaan bij onderstaande:

  • advisering over het ontwerpbesluit;
  • continue juridische toetsing van het proces;
  • begeleiding van de besluitvormingsprocedure;
  • vertegenwoordiging bij de bestuursrechter (rechtbank of Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Het team van advocaten en juristen, die beschikken over specifieke kennis, nemen alle juridische aspecten in ogenschouw bij het toetsen van de ontwerpen. Waaronder eventuele alternatieven, geluidshinder, luchtkwaliteit, vervoerswaardes en verkeersveiligheid.

Crisis- en herstelwet: projecten in een stroomversnelling

De Crisis- en herstelwet kan infrastructuur- en mobiliteitsprojecten in een stroomversnelling brengen. Hierdoor worden lange procedures ingekort. Het maken van snelle keuzes is hierbij essentieel. Maar ook de juridische aspecten mogen hierbij niet uit het oog verloren worden. Dat is dankzij onze omgevingsrecht-advocaten geen probleem. Zij helpen u om uw (versnelde) project soepel te laten verlopen.

Juridische ondersteuning bij infrastructuurprojecten

Projecten waarin de specialisten van Pels Rijcken een rol speelden, zijn onder andere:

  • het tracébesluit voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere, inclusief de nieuwe spoorbrug bij Muiderberg;
  • het provinciale inpassingsplan Rijnlandroute;
  • het bestemmingsplan spoorverlenging Hoekse Lijn;
  • bestemmingsplan en omgevingsvergunning Vervoersknoop Bleizo.

Meer weten?

Wilt u meer weten of verder praten? Neem dan contact op met Roelof Reinders.