Home Evenementen Wet Normalisering

Wet Normalisering

31 oktober 2018

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) aangenomen. Uitgangspunt van de wet is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het private bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Alleen in dat geval worden de voor ambtenaren afwijkende bepalingen gehandhaafd. De wet houdt in hoofdzaak in, dat het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Daarmee wordt ook de publiekrechtelijke rechtsbescherming tegen handelingen en besluiten ten aanzien van ambtenaren beëindigd. Rechtsbescherming zal nog slechts privaatrechtelijk van karakter zijn.

In de cursus wordt ten eerste stilgestaan bij de vraag wie straks overheidswerknemers zijn en welk rechtsregime dan op hen van toepassing zal zijn. Daarnaast zal worden stilgestaan bij de vraag wat overheidswerkgevers moeten doen om de transitie soepel te laten verlopen.

Informatie

Datum: dinsdag 30 mei 2017

Tijd: 16.00-18.10 uur

Docenten: Marije Schneider en Erika Wies

PO/PE-punten: 2

Aanmelden