Home Evenementen Wet normalisering

Wet normalisering

28 maart 2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid hetzelfde worden als de verhoudingen in het bedrijfsleven. Het civiele arbeidsrecht en het burgerlijk procesrecht worden van toepassing.

Een majeure verandering met grote gevolgen, niet in de laatste plaats voor HR-functionarissen en (arbeids)juristen die zich met HR en arbeidskwesties bezighouden. Het is zaak om tijdig op de hoogte te zijn van de veranderingen die de normalisering meebrengt. In deze cursus komt het arbeidsrecht aan de orde en de verschillen met het ambtenarenrecht, op de thema's ontslagrecht, integriteit en reorganisatie. Voor zover ze beschikbaar zijn, worden ook de nieuwe cao's voor de sectoren rijk, provincie en gemeenten bij de cursus betrokken.

Na het volgen van de cursus kent u de belangrijkste gevolgen van de Wnra voor de rechtspositie van ambtenaren en heeft u begrip van de belangrijkste verschillen tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht.

Marije Schneider is senior advocaat bij Pels Rijcken en gespecialiseerd in arbeids-en ambtenarenrecht. Zij is tevens docent bij de afdeling sociaal recht van de Universiteit Leiden.

Informatie

Datum: donderdag 28 maart 2019

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docenten: Marije Schneider

PO/PE-punten: 2

Aanmelden