Home Evenementen Voorzorg en overheidsaansprakelijkheid

Voorzorg en overheidsaansprakelijkheid

31 oktober 2018

De afgelopen tijd is de civiele rechter geconfronteerd met een aantal spraakmakende procedures over (vermeend) overheidsfalen bij gezondheids- en milieurisico's. Denk hierbij aan procedures over overheidshandelen bij asbest, klimaatverandering, tabak, Q-koorts en de gaswinningsproblematiek in Groningen. In essentie wordt de civiele rechter in deze procedures gevraagd om via het onrechtmatige daadsrecht maatschappelijke problemen die niet op andere (wetgevende of beleidsmatige) weg tot een oplossing zijn gekomen, te reguleren. In hoeverre de civiele rechter daadwerkelijk een (vermeend) falende overheid mag corrigeren, hangt voor een belangrijk deel af van het toepasselijk materieelrechtelijke kader. In dat verband is relevant dat het voorzorgsbeginsel in toenemende mate een belangrijke rol speelt bij het beoordelen van het gewraakte overheidshandelen. Op grond van dit beginsel dient de overheid proactief en vroegtijdig in te grijpen bij (ernstige) gezondheids- en milieurisico's, óók indien er aanzienlijke wetenschappelijke onzekerheid over de desbetreffende risico's bestaat.

In deze twee uur durende cursus belichten Edward Brans, Karlijn Teuben en Elbert de Jong de verhouding tussen het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het voorzorgsbeginsel vanuit zowel praktisch als academisch perspectief. Daarbij behandelen zij de huidige stand van zaken en laatste ontwikkelingen in de rechtspraak. Eveneens bespreken zij de betekenis van het voorzorgsbeginsel voor de toekomstige koers van het overheidsaansprakelijkheidsrecht en de eventuele wenselijke en onwenselijke neveneffecten van deze koers.

Informatie

Datum: dinsdag 12 december 2017

Tijd: 16.00-18.10 uur

Docent: Edward Brans, Karlijn Teuben en Elbert de Jong

PO/PE-punten: 2

Aanmelden