Home Evenementen Studiemiddag sociaal domein

Studiemiddag sociaal domein

31 oktober 2018

Wilt u ook in één middag op de hoogte worden gebracht van de laatste stand van zaken op het gebied van het sociaal domein? Dat kan tijdens onze studiemiddag op donderdag 12 oktober 2017 van 13.00 - 17.30 uur bij Pels Rijcken.

Tijdens workshops praten we u graag bij over verschillende actuele onderwerpen met betrekking tot het sociaal domein. Welke (aanbestedingsrechtelijke) mogelijkheden zijn er bij het uitvoeren van de aan gemeenten toegewezen taken in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet? Is subsidie mogelijk? Kan indiceren in resultaten nog of moeten gemeenten terug naar het indiceren in uren? Waar moet op gelet worden bij het opstellen van de verordeningen? Waar moet een goed contract met een zorgaanbieder aan voldoen?

Voorafgaand aan de workshops wordt tijdens een plenair deel ingegaan op de aanpak van (pgb) fraude in het sociaal domein (Wmo/Jeugdwet).

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Plenaire sessie

14.15 uur Workshops

15.15 uur Pauze

15.30 uur Workshops

16.30 uur Borrel

Voor vragen over de Studiemiddag sociaal domein kunt u contact opnemen met Saskia Reijenga via evenementen@pelsrijcken.nl