Home Evenementen Studiemiddag bestuursrechtelijke schadevergoeding

Studiemiddag bestuursrechtelijke schadevergoeding

17 januari 2019

Donderdag 17 januari 2019 om 12:00 uur organiseert Pels Rijcken voor de zesde maal een studiemiddag over bestuursrechtelijke schadevergoeding op ons kantoor in Den Haag. U wordt deze middag bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving.

De studiemiddag begint met een lunch gevolgd door een openingslezing over de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Commissielid prof. mr. S.C.J.J. (Bas) Kortmann vertelt over juridische en andere aspecten van het werk van de TCMG.

Aansluitend vinden vier workshops plaats. De middag wordt afgesloten met een borrel.

1) Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
2021 lijkt nog ver, maar de Omgevingswet komt er echt aan. Onder andere de manier waarop nu met risicoaanvaarding, normaal maatschappelijk risico en schaduwschade wordt omgegaan, verandert fundamenteel. Lauree Jager en Jelmer Procee geven u de inzichten die u vandaag kunt toepassen om straks aan de slag te kunnen.

2) Actualiteiten planschade en nadeelcompensatie
In deze workshop bespreken Thijs Franssen en Tjalling Reijnders de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het planschade- en nadeelcompensatierecht sinds de vorige studiemiddag (10 april 2018). In één middag bent u weer helemaal up to date!

3) Schade bij vertraagde besluitvorming
Soms lukt het niet om op tijd een besluit te nemen. Vertraging in de besluitvorming kan leiden tot schade, maar de overheid is niet zonder meer aansprakelijk. Esther Schaake en Irene van der Heijden delen hun ervaringen en bespreken met u de stand van de rechtspraak.

4) Actualiteiten onrechtmatige besluitvorming
Katrien Winterink en Myrthe Nielen praten u tijdens deze workshop bij over de actualiteiten op het gebied van onrechtmatige besluitvorming. Zij gaan onder meer in op de vragen wanneer een besluit onrechtmatig is, wanneer er sprake kan zijn van een onrechtmatige voorbereidingshandeling en wanneer er sprake is van causaal verband.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met Saskia Reijenga via 070-5153418 of saskia.reijenga@pelsrijcken.nl.

mailto:saskia.reijenga@pelsrijcken.nl">saskia.reijenga@pelsrijcken.nl.<…;