Home Evenementen Studiemiddag Bestuursrechtelijke schadevergoeding

Studiemiddag Bestuursrechtelijke schadevergoeding

16 januari 2020

Donderdag 16 januari 2020 om 12:00 uur organiseert Pels Rijcken voor de zevende maal een studiemiddag over bestuursrechtelijke schadevergoeding. U wordt deze middag bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving.

Onze studiemiddag begint met een lunch gevolgd door een openingslezing over energietransitie en klimaatadaptatie. Edward Brans vertelt over de klimaatdoelstellingen waar Nederland de komende jaren aan moet gaan voldoen en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Hoe verhoudt zich dit tot bestuursrechtelijke schadevergoeding?

Na de openingslezing vinden vier deelsessies plaats. Hieronder treft u de beschrijvingen van de deelsessies. 

Actualiteiten planschade en nadeelcompensatie In deze deelsessie bespreken Thijs Franssen en Irene van der Heijden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het planschade- en nadeelcompensatierecht sinds de vorige studiemiddag. 

Actualiteiten onrechtmatige besluitvorming Katrien Winterink en Esther Schaake praten u tijdens deze deelsessie bij over de actualiteiten op het gebied van onrechtmatige besluitvorming. Zij gaan onder meer in op de recente rechtspraak en geven u praktische tips hoe om te gaan met een schadeverzoek.

Waterschade Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om de omgang met water. De keuzes over waterbeheer leiden geregeld tot schade, van bewuste overstromingen, het aanwijzen van bergingsgebieden tot droogstaande heipalen. Door klimaatverandering wordt het maken van deze keuzes urgenter en ingewikkelder, waardoor de kans op schade steeds verder zal toenemen. In deze deelsessie nemen Matthijs Timmer en Lauree Jager u mee langs de verschillende soorten waterschade. Zij gaan in op de besluiten en feitelijke handelingen die tot waterschade kunnen leiden, op de vraag wie voor die schade kan worden aangesproken en op de afwegingen die een bestuursorgaan moet maken als er een risico op waterschade bestaat.

Handleiding nadeelcompensatie Medio 2018 werd de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen (de Handleiding) gepubliceerd. Doel van de Handleiding is om nadeelcompensatieclaims vanwege infrastructurele projecten uniform en voorspelbaar af te handelen. Jelmer Procee en Myrthe Nielen nemen de Handleiding met u door, met de focus op het nieuwe systeem voor het bepalen van het normaal maatschappelijk risico. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken zij de mogelijke knelpunten bij de toepassing van de Handleiding.

De middag wordt om 15.45 uur afgesloten met een borrel. Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neemt u dan contact op met Saskia Reijenga.