Home Evenementen Seminar 'Wet werk en zekerheid'

Seminar 'Wet werk en zekerheid'

31 oktober 2018

Op donderdagmiddag 9 oktober 2014 organiseert de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht van Pels Rijcken het seminar 'WWZ; alle veranderingen op een rij'. Tijdens het seminar leiden wij u aan de hand van een aantal workshops langs de belangrijkste onderdelen van de WWZ.

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 de Wet werk en zekerheid (WWZ) aangenomen die door het kabinet is voorgesteld conform de afspraken gemaakt met de sociale partners in het sociaal akkoord. Met de WWZ beoogt het kabinet tot een eenvoudiger, sneller, goedkoper, eerlijker en minder kostbaar ontslagrecht te komen waarbij de arbeidsmobiliteit wordt bevorderd. Met de Wet werk en zekerheid komt er een vast voorgeschreven route: ontslag om bedrijfseconomische reden gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld.

Indien het thans bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking zal gaan treden, komt er een einde aan de speciale ambtenarenstatus. Vanaf dat moment zal voor de meeste groepen ambtenaren de WWZ van toepassing zijn. Met dit seminar willen wij u de mogelijkheid bieden kennis te maken met de WWZ en hetgeen dit voor ambtelijke organisaties zal gaan betekenen.

Wilt u meer informatie over dit seminar? Neemt u dan gerustt contact op met Martin Beijneveld, Annette de Jong of Marije Schneider.