Home Evenementen Seminar Publiek arbeidsrecht

Seminar Publiek arbeidsrecht

29 november 2018

Nog een ruim jaar te gaan en dan treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.

Dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt, staat vast. Zo speelt bij de geschillenbeslechting de bestuursrechter geen rol meer en komt er een preventieve ontslagtoets. Dat roept verschillende vragen op. Zal de civiele rechter op dezelfde wijze omgaan met integriteitsschendingen als de Centrale Raad van Beroep? En wat zijn de gevolgen van de normalisering op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden? Op deze en andere vragen geven onze experts op het gebied van publiek arbeidsrecht antwoord tijdens het seminar Publiek arbeidsrecht nu & straks op donderdag 29 november.

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Inleiding

14.15 uur Ontslagrecht 

14.45 uur Integriteit 

15.15 uur  Pauze

15.30 uur Geschillenbeslechting 

16.00 uur Paneldiscussie

Het seminar wordt afgesloten met een borrel.

Inhoud seminar

Na een welkomstwoord van hMonique de Witte-van den Haak start de eerste presentatie Ontslagrecht nu & straks door Femke van Herk. Zij brengt u op de hoogte van de verschillen tussen het ontslagrecht voor ambtenaren nu en straks. Hoe kunt u uw dossiers nu al voorbereiden op de ontslagtoets die kantonrechters aanleggen?

Monique de Witte-van den Haak en Ephraim Dekkers verzorgen de presentatie Integriteit nu & straks. Daarin gaan zij in op de wijze waarop integriteit een rol speelt in het ambtenarenrecht en of integriteit in het civiele recht dezelfde lading heeft. Kan straks nog een beroep worden gedaan op de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep?

Marije Schneider bespreekt in Geschillenbeslechting nu & straks de belangrijkste veranderingen binnen de Wnra op het gebied van geschillenbeslechting. Zij praat u bij over cao-commissies, ontslagcommissies, alternatieven voor de bezwaarprocedure en procederen bij de kantonrechter.

Na afloop van de presentaties vindt er een paneldiscussie plaats waarin Barend Barentsen (Universiteit Leiden), Marco Veenstra (AWVN), Yvonne Erkens (Rechtbank Limburg en Haarlem, Universiteit Leiden) en Paul du Bois (VNG) plaatsnemen.

Informatie

Datum: donderdag 29 november 2018
Tijd: 13.30 uur tot 16.45 uur
Waar: kantoor van Pels Rijcken (Bezuidenhoutseweg 57, Den Haag)
Voor wie: juristen en HR-medewerkers bij organisaties waar de Wnra straks op van toepassing is
Vragen: Victorine Stille | vlma.stille@pelsrijcken.nl

Voor meer informatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), kijkt u op onze website https://www.normalisering.nl/