Home Evenementen Seminar Klimaataansprakelijkheid en energietransitie; inzet op vermindering broeikasgasemissies

Seminar Klimaataansprakelijkheid en energietransitie; inzet op vermindering broeikasgasemissies

24 maart 2022

Op donderdag 24 maart 2022 organiseert Pels Rijcken het seminar Klimaataansprakelijkheid en energietransitie. Tijdens dit seminar praten wij u bij over maatregelen die worden genomen en in voorbereiding zijn om tot emissiereductie te komen.

De nadruk zal liggen op klimaataansprakelijkheid als instrument om emissiereductie af te dwingen, op het Fit for 55-programma van de Europese Commissie dat een groot aantal maatregelen bevat gericht op emissiereductie, en op de energietransitie. Ook de energietransitie heeft immers als doel emissies te beperken.


Programma 

13.15 uur Welkom

13.30 uur Klimaataansprakelijkheid; trends in klimaatjurisprudentie Edward Brans (advocaat • counsel Pels Rijcken)

14.00 uur Fit for 55; de EU-plannen om te komen tot negatieve emissies en de positieve effecten ervan, naar aanleiding van de oratie van Edward Brans van 23 maart bij de Universiteit Utrecht Edward Brans

14.30 uur Pauze

14.45 uur Voorkomen en beperken van emissies; juridische kansen en onzekerheden:

  • Verduurzaming van vastgoed Aemile van Rappard (advocaat • partner Pels Rijcken)
  • Vergroening van elektriciteitsopwekking Lianne Barnhoorn (senior advocaat Pels Rijcken)
  • Van het gas af en verduurzaming van warmtenetten Iman Brinkman (advocaat • partner Pels Rijcken)
  • Aanbestedingsrecht als middel om emissiereductie te realiseren Elisa Palm (advocaat • counsel Pels Rijcken)

16.00 uur Wat als de goede voornemens niet worden waargemaakt en doelstellingen niet worden gehaald? Martijn Scheltema, Sebastiaan Cnossen (advocaat • partner, advocaat Pels Rijcken)

16.30 uur Afronding

16.40 uur Borrel

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in deelname? Stuur dan een e-mail naar Arjanne van Beelen.