Home Evenementen Seminar AVG

Seminar AVG

31 oktober 2018

Aan de slag met de AVG

Vanaf 25 mei 2018 krijgen alle organisaties te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vereist niet alleen dat verantwoordelijken maatregelen nemen om AVG-proof te worden, maar ook dat zij kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk AVG-proof zijn.

Om die reden organiseert het Privacy expertteam van Pels Rijcken het seminar AVG op donderdag 26 oktober 2017. Tijdens dit seminar informeren we organisaties over de belangrijkste wijzigingen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van de AVG en - belangrijker - over de wijze waarop zij hun organisatie AVG-proof krijgen.

De middag gaat van start met de presentatie van een stappenplan voor de implementatie van de AVG. Vervolgens zullen een aantal van deze stappen in verdiepende workshops samen met u worden besproken. In ieder geval het inrichten van een verwerkingsregister, het opstellen van privacyprotocollen en privacybeleid en het doen van Privacy Impact Assessments zullen daarbij aan bod komen. Wij sluiten af met een plenaire terugkoppeling van de belangrijkste handvatten die tijdens de verschillende workshops zijn besproken.

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Aan de slag met de AVG: waar te beginnen?

14.30 uur Workshops (keuze uit verschillende onderwerpen)

15.30 uur Pauze

15.45 uur Aan de slag met de AVG: belangrijkste handvatten uit de workshops

16.30 uur Borrel

Mocht u willen deelnemen aan dit seminar, dan kunt u contact opnemen met Saskia Reijenga-van Lochem via evenementen@pelsrijcken.nl