Home Evenementen Rondetafelsessie Toezicht

Rondetafelsessie Toezicht

18 april 2019

Op 12 februari 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag een arrest gewezen over het vorderen van inzage en onderzoek in digitale gegevens  (art. 5:17 Awb)  tijdens een (onaangekondigd) bedrijfsbezoek (art. 5:15 Awb). Het arrest bevat voor u als toezichthouder belangrijke handvatten over onder meer de volgende vragen:

  • Onder welke omstandigheden mag een toezichthouder besluiten tot het afleggen van een (onaangekondigd) bedrijfsbezoek?
  • Moet bij aanvang van een bedrijfsbezoek een onderzoekomschrijving worden uitgereikt? Zo ja, aan welke eisen moet die omschrijving voldoen?
  • Mag een toezichthouder tijdens het bedrijfsbezoek volledige mailboxen digitaal kopiëren of dient een selectie te worden gemaakt?
  • Is het geautomatiseerd doorzoeken van veiliggestelde (digitale) gegevens met behulp van zoektermen  - en ten kantore van de toezichthouder - toegestaan? En zo ja, welke waarborgen dienen daarbij in acht te worden genomen?
  • Zijn beleidsregels nodig om de algemene toezichtsbevoegdheden van titel 5.2 Awb "Europa-proof" toe te passen?
  • Stelt de AVG grenzen aan de toepassing van toezichtsbevoegdheden? 

Het arrest vraagt om een analyse en een nadere gedachtenwisseling met alle toezichthouders over de mogelijke gevolgen voor hun toezichtspraktijk. De sector Toezichthouders van Pels Rijcken houdt daarom een rondetafelsessie op donderdag 18 april 2019 vanaf 15.00 uur op het kantoor in Den Haag. 

Heeft u een vraag over de rondetafelsessie? Neem dan contact op met Arjanne van Beelen.