Home Evenementen Rondetafel Warmtenet

Rondetafel Warmtenet

31 oktober 2018

Warmte kan een sleutelrol vervullen in de Energietransitie. De mogelijkheden voor de nuttige toepassing van duurzame en restwarmte nemen met de dag toe. Maar de warmtesector heeft nog een lange weg te gaan, wil zij gas als primaire brandstof in de gebouwde omgeving kunnen vervangen.

Het voorstel tot wijziging van de Warmtewet beoogt de warmtesector een impuls te geven met nadere regels voor onder meer blokverwarming, VvE's, tarieven en onderhandelde toegang tot warmtenetten voor warmteproducenten. Het schrappen van de 'gasaansluitplicht' als een warmtenet of andere energie-infrastructuur aanwezig of gepland is moet de vervanging van gastransportnetten door warmtenetten stimuleren. Maar zijn deze maatregelen voldoende om warmte op termijn de rol van gas in de gebouwde omgeving te laten overnemen? Geeft de Warmtewet duurzame warmtebronnen wel een adequate impuls? Hoe krijgt men bestaande bouw aangesloten op het warmtenet? Moeten lokale overheden een grotere regierol krijgen?

Tijdens onze rondetafel op 7 september 2017 belichten wij in korte inleidingen en in dialoog met de deelnemers deze en andere vragen die de warmtesector bezighouden. 

Programma

14.45 uur Ontvangst

15.00 uur Inleidingen door Iman Brinkman, Edward Brans en Ewoud de Vries

15.45 uur Pauze

16.00 uur Vervolg inleidingen en rondetafeldebat

17.00 uur Afsluiting en borrel

Aan de rondetafel is een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar. Mocht u willen deelnemen kunt u contact opnemen met Arjanne van Beelen via evenementen@pelsrijcken.nl