Home Evenementen NGB Seminar Innovatie en technologie

NGB Seminar Innovatie en technologie

24 september 2019

Op dinsdag 24 september 2019 organiseren het NGB en Pels Rijcken het NGB Seminar Innovatie en technologie - Juridische vraagstukken in de digitale samenleving.

De samenleving digitaliseert in rap tempo.

Tijdens het seminar gaan sprekers en bedrijfsjuristen met elkaar in gesprek over innovatie, de inzet van nieuwe technologieën en data die zich verplaatsen naar de kern van het businessmodel en daarmee naar de boardroom. De toename van de inzet van technologie in de primaire bedrijfsprocessen levert een stortvloed aan data op. Analyse van die data zorgt voor betere en efficiëntere dienstverlening en voor nieuwe, disruptieve verdienmodellen. De mate waarin bedrijven data hebben en kunnen analyseren bepaalt vaak hun overlevingskansen.

  • Hoe verhouden deze nieuwe bedrijfsconcepten zich tot het recht?
  • Welke juridische vraagstukken doen zich voor bij innovatie en het gebruik van nieuwe technologie?

Antwoord op deze en andere vragen zijn te vinden in de NGB Reeks deel VIII 'Innovatie en technologie - Juridische vraagstukken in de digitale samenleving' die tijdens het seminar wordt gepresenteerd. Ook wordt er tijdens een paneldiscussie met leden van het NGB en Sandra van Heukelom – Verhage, advocaat partner bij Pels Rijcken bij de sectie Innovation, Privacy & Technology (IP&T) en voorzitter van het Pels Acceleration Lab in gegaan op de vraag in hoeverre Legal is toegerust om bij te dragen aan de digitale ambities van de Business.

Erik Vermeulen, hoogleraar in Tilburg en tech adviseur van Pels Rijcken, houdt een keynote speech over hoe je als bedrijfsjurist het beste kunt bijblijven in innovatie en technologie.

Het seminar wordt georganiseerd voor bedrijfsjuristen. Meer informatie is te vinden op de NGB website.