Home Evenementen Maatschappelijk draagvlak bij windprojecten: lessons learned

Maatschappelijk draagvlak bij windprojecten: lessons learned

31 oktober 2018

Pels Rijcken en Bosch & Van Rijn organiseren op donderdag 27 oktober aanstaande het seminar: Maatschappelijk draagvlak bij windprojecten: lessons learned. Tijdens dit seminar wordt vanuit verschillende invalshoeken besproken hoe overheden en projectontwikkelaars maatschappelijk draagvlak kunnen creëren voor een windproject. Het seminar vindt plaats in een passende locatie: Houtzaagmolen De Ster in Utrecht.

Tijdens het seminar gaat Robin Aerts in op de juridische aspecten rond (het creëren van) maatschappelijk draagvlak voor windenergie. Daarbij geeft hij alvast een doorkijkje naar de Omgevingswet;

Vervolgens staat Ruud van Rijn, senior adviseur windenergie Bosch & Van Rijn stil bij omgevingsparticipatie in de praktijk. Is er de afgelopen jaren een trend te ontwaren en zo ja, wat betekent die concreet voor projectontwikkelaars? Daarnaast gaat hij in op de rol die het bevoegd gezag heeft bij participatie;

Martijn Messing, adviseur Adviesbureau Wel & Zijn, en Marc van de Ven, projectmanager ruimtelijk ontwikkeling bij de provincie Noord-Brabant lichten de ontwikkelingen rond het windenergie project A16 toe. Dit project vormt een mooi voorbeeld van de wijze waarop de omgeving in de praktijk actief betrokken wordt bij een windproject.

In de laatste en vierde sessie van de bijeenkomst worden ervaringen met en visies over omgevingsparticipatie windenergie besproken.

Programma

13.45 uur: Ontvangst

14.00 uur: Robin Aerts

14.30 uur: Ruud van Rijn

15.00 uur: Pauze

15.30 uur: Martijn Messing en Marc van de Ven

16.00 uur: Discussie

16.30 uur: Afsluiting & borrel
 
Wilt u meer informatie over de lezing? Neemt u dan contact op met Arjanne van Beelen via 070-5153610 of arjanne.vanbeelen@pelsrijcken.nl