Home Evenementen Klimaataansprakelijkheid en duurzaamheid

Klimaataansprakelijkheid en duurzaamheid

6 december 2022

In de cursus Klimaataansprakelijkheid, mededinging en duurzaamheid spreken Edward Brans en Jotte Mulder de recente ontwikkelingen op het gebied van klimaataansprakelijkheid, mededinging en duurzaamheid. Hierbij wordt aandacht besteed aan klimaatdoelstellingen, recente klimaatjurisprudentie, waaronder die in omliggende landen, reductiemaatregelen en de richtsnoeren duurzaamheid en mededinging van de ACM (2021), waarin de ACM heeft geprobeerd extra ruimte te creëren voor het nastreven van duurzaamheidsdoelen door ondernemingen, zonder inbreuk te maken op de mededingingsregels.  Aan het einde van de cursus heeft u antwoord op deze vragen. Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor het stellen van vragen en discussie.

Edward Brans is counsel op de sectie Ruimte en milieu bij Pels Rijcken. Tevens is Edward als bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Milieuaansprakelijkheid verbonden aan de Universiteit Utrecht. Jotte Mulder is senior advocaat op de sectie EU en mededingingsrecht bij Pels Rijcken. Jotte is gepromoveerd op de spanning tussen het EU interne markt recht en sociale doelstellingen van lidstaten en is tevens als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Datum: dinsdag 6 december

2022 Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docenten: Edward Brans en Jotte Mulder

PO: 2

Aanmelden