Home Evenementen Inzicht in Strafrecht

Inzicht in Strafrecht

31 oktober 2018

Op donderdagmiddag 5 april 2018 organiseert Pels Rijcken het actualiteitencongres 'Inzicht in Strafrecht' op ons kantoor in Den Haag. Het programma zal bestaan uit een plenair gedeelte dat wordt verzorgd door prof. dr. M.F.H. Hirsch Ballin (hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam). Daarna volgen er twee workshoprondes. Elke workshop behandelt een centraal thema binnen de strafrechtspleging. Het programma en de lijst van workshops en sprekers treft u hieronder aan.

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Opening Cécile Bitter

13.40 uur Plenaire lezing Marianne Hirsch Ballin

14.15 uur Workshopronde 1

15.15 uur Pauze

15.45 uur Workshopronde 2

16.45 uur Plenaire afronding en borrel


Lezing Prof. dr. M.H.F. Hirsch Ballin

De implicaties van grensoverschrijdende criminaliteit voor de strafrechtspleging: een blik op de toekomst De opsporing en vervolging van grensoverschrijdende criminaliteit stelt de strafrechtspleging voor nieuwe uitdagingen. Cybercrime, mensenhandel, terrorisme en de georganiseerde criminaliteit zijn vormen van criminaliteit die zelden tot landsgrenzen zijn beperkt, zowel wat betreft de locatie van de verdachten als wat betreft de (digitale) methoden van communicatie. In deze lezing komt een aantal implicaties voor de Nederlandse strafrechtspleging aan bod die het gevolg zijn van geïntensiveerde samenwerking tussen staten en de inzet van digitale opsporingsbevoegdheden bij de opsporing en vervolging van grensoverschrijdende criminaliteit. Het gaat daarbij onder meer om onderwerpen als territorialiteit bij de opsporing, de opsporing en vervolging van uitreizigers en terugkeerders en de toetsing van de wijze van vergaring en de betrouwbaarheid van door buitenlandse autoriteiten vergaard bewijs door de Nederlandse strafrechter.

Workshops

I. Informatie en de strafrechtketen In de strafrechtketen worden veel gevoelige gegevens verwerkt, die vaak zijn verkregen met inzet van (bijzondere) opsporingsmiddelen. Welke mogelijkheden bieden het strafrecht, bestuursrecht en civiele recht de burger om van die gegevens kennis te nemen? En, belangrijker: hoe moeten politie en justitie vervolgens met dergelijke informatieverzoeken om gaan? Aan deze vragen zullen Cécile Bitter, Marte van Graafeiland en Saskia Bouwman tijdens hun workshop de nodige aandacht besteden. Daarnaast zullen zij stilstaan bij enkele relevante ontwikkelingen op het gebied van het privacyrecht, zoals de (aanstaande) wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Cécile Bitter, Marte van Graafeiland en Saskia Bouwman

II. Actualiteiten schadevergoeding en strafzaken (alleen ronde 2) In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: de gebleken onschuld bij Begaclaim-zaken: "lees maar, er staat niet wat er staat"; aansprakelijkheid na deskundigenadvies en de gewijzigde opvatting van de HR inzake aansprakelijkheid na rechtmatig strafvorderlijk optreden. André ten Broeke en Tosca ten Kroode

III. Onderhandelen en transigeren (alleen ronde 1) Tijdens deze workshop komen verschillende aandachtspunten bij een transactie (schikking) aan de orde. Willem Heemskerk en Iris Engels zullen in ieder geval stilstaan bij de mogelijkheden die het Openbaar Ministerie heeft tijdens de onderhandelfase, onder meer met betrekking tot de governance binnen rechtspersonen. Daarnaast kunnen deelnemers voorafgaand aan en tijdens de workshop zelf vragen en onderwerpen over transacties naar voren brengen die zij graag door ons behandeld zien. Willem Heemskerk en Iris Engels

IV. Ondermijning De aanpak van ondermijning is geen taak van het Openbaar Ministerie alleen. Ondermijning kan alleen effectief worden bestreden als toezichthouders, provincies, gemeenten en Rijksoverheid met elkaar samenwerken en informatie delen. In deze workshop staan de mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie om aan de samenwerking invulling te geven centraal. Daarbij zal ook worden ingegaan op de bestuursrechtelijke instrumenten van andere bestuursorganen om ondermijning tegen te gaan. Voor een succesvolle toepassing van die instrumenten is informatieverstrekking vanuit het Openbaar Ministerie en Politie vaak essentieel. En zijn er ook risico's? Reimer Veldhuis en Luuk Sieverink

V. Varia beslag: herbestemming inbeslaggenomen voorwerpen, beslag op bitcoins, vervangende zekerheid (alleen ronde 2) In deze workshop komen de volgende vragen aan bod. Hoe kan beslag zo effectief mogelijk worden omgezet in alternatieve zekerheid? Wanneer komen inbeslaggenomen goederen in aanmerking voor een maatschappelijke herbestemming? En welke vragen doen zich voor bij beslag op tegoeden in cryptovaluta's en andere 21ste-eeuwse "goederen"?  Gijsbrecht Nieuwland en Max Beekes

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Arjanne van Beelen via inzichtstrafrecht@pelsrijcken.nl.