Home Evenementen Inzicht in Privaatrecht

Inzicht in Privaatrecht

31 oktober 2018

Op 16 juni 2016 organiseert Pels Rijcken de bijeenkomst 'Inzicht in Privaatrecht' op ons kantoor in Den Haag.
Tijdens deze bijeenkomst passeren verschillende civielrechtelijke aspecten van het onderwerp 'Privacy' de revue. De bijeenkomst vangt aan met een tweetal plenaire lezingen verzorgd door prof. mr. dr. Mireille Hildebrandt, hoogleraar Rechtsstaat en ICT aan de Radboud Universiteit en verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, en mr. drs. Cécile Bitter, advocaat partner Pels Rijcken en plaatsvervangend Landsadvocaat, onder meer gespecialiseerd in privacy en gegevensuitwisseling.
Aansluitend wordt er in een drietal workshops vanuit verschillende rechtsgebieden nader ingegaan op civielrechtelijke onderwerpen die raken aan het thema privacy.
Daarna vindt tijdens een juridische themamarkt een aantal posterpresentaties over actuele civielrechtelijke onderwerpen plaats. Tot slot wordt de middag, na een plenaire afronding, afgesloten met een borrel.

Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Arjanne van Beelen, 070 - 5153610 of ae.vanbeelen@pelsrijcken.nl.

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Welkom en lezing

14.45 uur Workshops

15.45 uur Themamarkt en posterpresentaties

16.45 uur Plenaire afronding

17.15 uur Borrel

Workshops


1. Facetten van geheimhouding, contractuele en processuele aspecten van "non-disclosure agreements"
Jeroen Langbroek en Renee Wieringa
2. Overheidsaansprakelijkheid en het recht op privéleven, de invloed van het recht op privéleven op het leerstuk van overheidsaansprakelijkheid
Karlijn Teuben en Kasper Jansen
3. Actualiteiten IT en privacy, ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau
Sikke Kingma en Jeroen Naves