Home Evenementen Inzicht in Privaatrecht 2018

Inzicht in Privaatrecht 2018

31 oktober 2018

Op donderdag 24 mei 2018 organiseert Pels Rijcken vanaf 13.00 uur de bijeenkomst 'Inzicht in Privaatrecht: Het privaatrecht als instrument in het publieke domein'. De bijeenkomst vangt aan met een plenaire lezing: "Het privaatrecht als instrument in het publieke domein", verzorgd door: Prof. mr. Ivo Giesen, hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall).
Wat hebben de Urgenda klimaatzaak en de schietpartij in Alphen aan den Rijn door Tristan van der Vlis met elkaar gemeen? In elk geval dit dat in beide gevallen het privaatrecht, en zeker het aansprakelijkheidsrecht, het publieke domein wordt ingezogen om aldaar (te trachten) orde op zaken te stellen.

Aansluitend wordt er in een viertal workshops stilgestaan bij verschillende onderwerpen die betrekking hebben op dit thema:

1. Public Interest Litigation
Steeds vaker wordt een procedure bij de civiele rechter ingezet als instrument om wijzigingen in het beleid van de overheid af te dwingen. Recente voorbeelden zijn procedures over klimaat en luchtkwaliteit, de Brexit en de rookruimtes in de horeca. Hoe gaat de civiele rechter hiermee om, mede vanuit zijn rechtsbeschermende rol?
Bert-Jan Houtzagers en Karlijn Teuben

2. De overheid als eisende partij in een civiele procedure. Wat brengt dit met zich?
In veel gevallen is de overheid de gedaagde. Voorstelbaar is ook dat de overheid de eisende partij is en een civielrechtelijke procedure start. Die positie brengt andere eisen met zich voor wat betreft de stelplicht en de bewijslast. Aannemelijk zal bijvoorbeeld moeten worden gemaakt dat de gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens de overheid of in strijd heeft gehandeld met contractuele verplichtingen. Verder speelt vaak het punt van een gebrek aan informatie. Hoe dit op te lossen? En hoe de kansen op een succesvolle civielrechtelijke procedure te vergroten?
Edward Brans en Sharona Heeroma

3. Contracteren met de overheid: contractsvrijheid vs gelijkheids/transparantiebeginsel
Contractsvrijheid houdt in de vrijheid om te contracteren waarover en met wie men wil. Hoeveel contractsvrijheid heeft de overheid echter nog, ook in situaties die niet door het aanbestedingsrecht worden beheerst? Bijvoorbeeld wanneer de overheid iets te verkopen heeft. Jeroen Langbroek en Marieke de Vries staan stil bij de stand van de rechtspraak.
Jeroen Langbroek en Marieke de Vries

4. Artificial intelligence: belofte voor de toekomst of regulatoire nachtmerrie?
Artificial intelligence (AI) is in opkomst op allerlei terrein en zal naar verwachting ingrijpende veranderingen gaan meebrengen in onze samenleving. Het gaat dan niet alleen om de vraag of arbeidsplaatsen verloren gaan, maar eveneens om de vraag wat voor (gewenste/ongewenste) consequenties AI voorts nog kan hebben. Men kan denken aan vragen als hoe wordt de rule of law beschermd of het voorzorgsbeginsel geïmplementeerd als onduidelijk is hoe AI tot bepaalde oplossingen is gekomen. Voorts is de vraag of er ongeacht of AI nuttig is steeds een mens de mogelijkheid moet hebben om dit uit te zetten. Ook vragen over (intellectuele) eigendom (onder meer van data) en (rechts)persoonlijkheid zullen rijzen. Kortom: hoe houden we AI in de klauwen? Waarschijnlijk is een internationale aanpak (inclusief transnationale (private) regulering) hier onmisbaar. In deze workshop vindt een eerste verkenning plaats van de inrichting van het regulatoire landschap.
Martijn Scheltema 

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Welkom en plenaire lezing

14.30 uur Pauze

15.00 uur Workshopronde 1

15.45 uur Workshopronde 2

16.30 uur Borrel


Heeft u vragen over de bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Arjanne van Beelen via evenementen@pelsrijcken.nl.