Home Evenementen Inzicht in Arbeidsrecht

Inzicht in Arbeidsrecht

9 maart 2023

Op donderdag 9 maart 2023 organiseert Pels Rijcken het congres Inzicht in Arbeidsrecht.

Programma

  • 13.30 uur Ontvangst
  • 14.00 uur Opening en plenaire sessie
  • 14.50 uur Verdiepende keuzesessie 1
  • 15.35 uur Pauze
  • 15.50 uur Verdiepende keuzesessie 2
  • 16.40 uur Plenaire afsluiting
  • 17.00 uur Afsluitende borrel

Na het welkomstwoord bespreken Berend-Bram Heinen en Peter Mauser in de plenaire sessie de belangrijkste actuele arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. Zij zullen onder andere ingaan op actuele rechtspraak van de Hoge Raad over de vrijheid van meningsuiting in de werkrelatie en de juridische positie van zelfstandigen.   

Berendbram

Berend-Bram Heinen

    

Peter

Peter Mauser

Onderwerpen keuzesessies

Na de plenaire sessie, verzorgen wij drie verdiepende keuzesessies. U kunt zich aanmelden voor twee daarvan. De onderwerpen van de keuzesessies zij:

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u als werkgever? Peter Mauser en Jolien Bruinewoud

In maart 2022 is de (vernieuwde) Wet toekomst pensioenen aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze wet heeft (grote) gevolgen voor alle werkgevers met een pensioenregeling. Wat die gevolgen zijn en hoe u daarop nu al kunt anticiperen bespreken Peter en Jolien met u in deze keuzesessie.

Peter

Peter Mauser

Jolien

Jolien Bruinewoud


Integriteitsonderzoek: aandachtspunten en valkuilen Ephraim Dekkers en Stefan Opgenhaeffen

Iedere werkgever wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd: er doet zich een situatie voor die vraagt om een integriteitsonderzoek. Een dergelijk onderzoek moet altijd zorgvuldig en proportioneel zijn. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe kunt u zich nu al zo goed mogelijk voorbereiden voor als die situatie zich voordoet? Ephraim en Stefan bespreken het met u in deze keuzesessie.

Ephraim

Ephraim Dekkers

    

Stefan

Stefan Opgenhaeffen

 

Beëindiging met wederzijds goedvinden: tips & tricks Erika Wies en Noor Schenck

Verreweg de meeste dienstverbanden in Nederland worden beëindigd door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Door de contractsvrijheid staat het werkgever en werknemer grotendeels vrij om zelf te beslissen welke afspraken daarin worden opgenomen. Maar wat neem je nu wel en niet in de overeenkomst op? En hoe leg je dat zorgvuldig vast? Erika en Noor behandelen deze vragen met u. In een interactieve bijeenkomst staan zij onder meer stil bij de totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst, de inhoud daarvan, en de vraag onder welke omstandigheden u als werkgever nog onder een eenmaal gesloten overeenkomst kunt uitkomen.

Erika

Erika Wies

    

Noor

Noor Schenck

Voor dit congres zijn persoonlijke uitnodigingen verstuurd, het is daarom niet mogelijk u via de website aan te melden.

Voor vragen over het congres kunt u contact opnemen met Arjanne van Beelen via mailing@pelsrijcken.nl.