Home Evenementen Een slimme overheid is op de energietransitie voorbereid

Een slimme overheid is op de energietransitie voorbereid

31 oktober 2018

Tijdens het seminar wordt vanuit verschillende invalshoeken besproken hoe de energietransitie de komende jaren wordt vormgegeven, met name op het gebied van windenergie. Waar staan we in 2030, wat betekent de transitie voor regionale energiestrategieën en welke (toekomstige) wet- en regelgeving speelt daarin een rol?

De volgende sprekers delen hun inzichten tijdens de volgende sessies:

• Geert Bosch, senior adviseur windenergie Bosch & Van Rijn.

Geert laat zijn licht schijnen over het steeds drukker wordende speelveld van de energietransitie.

• Arthur Vermeulen, manager windenergie Raedthuys Groep.

Arthur gaat in op het ontwikkelen van windprojecten in een veranderende maatschappelijke context.

• Robin Aerts, senior advocaat energie- en omgevingsrecht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Robin geeft een juridische blik op de toekomst. Vormt de Omgevingswet een rem of motor voor de energietransitie?

• Anne-Marie Spierings, gedeputeerde provincie Noord-Brabant.

Anne-Marie gaat in op het onderwerp hoe provincies en gemeenten duurzame energieprojecten kunnen versnellen. Daarbij haalt zij voorbeelden aan uit de praktijk van het PIP voor het project Windenergie A16.

In de laatste sessie van de bijeenkomst gaan we met u in gesprek over uw visie op de energietransitie en hoe die zou moeten worden vormgegeven.

Het belooft wederom een informatieve bijeenkomst te worden. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Mocht u zich willen aanmelden dan kan dat via deze link.

Programma  

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Geert Bosch

14.30 uur Arthur Vermeulen

15.00 uur Pauze

15.30 uur Robin Aerts

16.00 uur Anne-Marie Spierings 

16.30 uur Plenaire discussie met deelnemers


17.00 uur Borrel