Home Evenementen Digitale transformatie

Digitale transformatie

31 oktober 2018

Alle overheden krijgen de komende jaren te maken met digitale transformatie. Zo streeft de wetgever ernaar om vanaf 2017 alle communicatie van de overheid met burgers en bedrijven digitaal te laten verlopen. Aan deze transformatie van analoog naar digitaal liggen in totaal meer dan 40 wetten, wetsvoorstellen en programma's ten grondslag. Denk bijvoorbeeld aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de Dienstenwet en de aangekondigde Wet Generieke Digitale Infrastructuur, maar ook aan programma's als Archief 2020, Digitaal 2017 en de Digitale Kalender 2020. Daarbij moeten overheden vanaf 2017, door de komst van KEI, digitaal procederen.

Goede digitale communicatie

Om de digitale communicatie van de overheid met burgers en bedrijven goed te kunnen laten verlopen, moeten er constant afwegingen gemaakt worden tussen enerzijds eisen op het gebied van privacy en anderzijds eisen van transparantie voor een open overheid. Wat betreft privacy is het juridisch kader voor overheden sterk aan het veranderen, onder meer door de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat betreft transparantie en openheid spelen bijvoorbeeld de Wet open overheid (Woo), die vermoedelijk de Wet openbaarheid van bestuur gaat vervangen, en de Wet hergebruik overheidsinformatie een belangrijke rol. Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen zoals big data, blockchain en de cloud, impact op de informatievoorziening van overheden.

In onze visie moeten overheden de wetten niet geïsoleerd, maar geïntegreerd implementeren. Dat kan door bij het genereren en delen van informatie na te gaan welke wetgeving en uitgangspunten op die informatie van toepassing zijn.

Doel

Het doel van deze cursus is om u op overzichtelijke wijze niet alleen een theoretisch overzicht te geven van de meest relevante wetgeving en programma's, maar ook in te gaan op de betekenis van deze wetten en programma's voor de dagelijkse praktijk, waarbij aandacht zal worden besteed aan actuele juridische en technologische ontwikkelingen die betrekking hebben op digitale transformatie binnen de overheid.

Informatie

Datum: woensdag 22 februari 2017

Tijd: 16.00-18.10 uur

Docenten: Sandra van Heukelom-Verhage, Marte van Graafeiland en Jeroen Naves

PO/PE-punten: 2

Aanmelden