Home Evenementen Business Human Rights

Business Human Rights

20 juni 2019

Business human rights begint steeds meer een juridisch onderwerp te worden (mede in het licht van de Sustainable Development Goals). Zo eist de Rijksoverheid in aanbestedingen dat een inschrijver aantoont dat human rights due diligence wordt uitgevoerd en stimuleert zij de IMVO convenanten, die in een aantal sectoren inmiddels zijn afgesloten (kleding, banken, verzekeringen, pensioenfondsen, goud en levensmiddelen).

In andere landen is bovendien al wetgeving geïmplementeerd en in de EU wordt die per 2021 van kracht. Ten slotte wordt ook onderhandeld over een internationaal verdrag ten aanzien van de aansprakelijkheid van ondernemingen voor mensenrechtenschendingen.

Deze cursus gaat in op de juridische aspecten van business human rights. Wat is human rights due diligence, welke (juridische) verplichtingen bestaan op dit terrein en hoe kan dit in juridische instrumenten zoals contracten worden vormgegeven? Ook wordt aandacht besteed aan geschilbeslechting op dit terrein, niet alleen bij nationale rechters (bijvoorbeeld de Shell-Nigeria zaak) maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld in mediation en arbitrage).

Martijn Scheltema is advocaat-partner bij Pels Rijcken en expert op het gebied van cassatie. Tevens is Martijn als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Informatie

Datum: Donderdag 20 juni 2019

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docent: Martijn Scheltema

PO/PE-punten: 2

Aanmelden