Home Evenementen Business Human Rights

Business Human Rights

1 juli 2021

Business human rights begint steeds meer een juridisch onderwerp te worden (mede in het licht van de Sustainable Development Goals).

Zo eist de Rijksoverheid in aanbestedingen op bepaalde terreinen dat een inschrijver aantoont dat human rights due diligence wordt uitgevoerd en stimuleert zij de IMVO convenanten, die in een aantal sectoren inmiddels zijn afgesloten (kleding, banken, verzekeringen, pensioenfondsen, goud en levensmiddelen). In andere landen is bovendien al wetgeving geïmplementeerd die human rights due diligence verplicht en in de EU wordt die per 2021 van kracht voor conflictmineralen en in 2022 in Nederland voor kinderarbeid. Zowel de EU als Nederland wordt verder nagedacht over bredere due diligence-wetgeving.

Ten slotte wordt ook onderhandeld over een internationaal verdrag ten aanzien van de aansprakelijkheid van ondernemingen voor mensenrechtenschendingen. Deze cursus gaat in op de juridische aspecten van business human rights. Wat is human rights due diligence, welke (juridische) verplichtingen bestaan op dit terrein en hoe kan dit in juridische instrumenten zoals in aanbestedingen en contracten worden vormgegeven? Ook wordt aandacht besteed aan geschilbeslechting op dit gebied, niet alleen bij nationale rechters (bijvoorbeeld de Shell-Nigeria zaak) maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld in mediation en arbitrage).

Martijn Scheltema is advocaat en partner bij de sectie Cassatie bij Pels Rijcken en gespecialiseerd in het overheidsprivaatrecht. Tevens is Martijn als hoogleraar Privaatrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Elisa Palm is legal counsel bij de sectie Bouw en aanbestedingsrecht bij Pels Rijcken en gespecialiseerd in de aanbesteding van grote projecten.

Informatie

Datum: donderdag 1 juli 2021

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docenten: Martijn Scheltema en Elisa Palm

PO/PE-punten: 2

Aanmelden