Home Evenementen Actualiteiten Wmo (basiscursus)

Actualiteiten Wmo (basiscursus)

31 oktober 2018

Het takenpakket van gemeenten is met de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet flink uitgebreid. Inmiddels bestaan de Wmo 2015 en de Jeugdwet ruim drie jaar en heeft de Centrale Raad van Beroep al heel wat juridische piketpaaltjes geslagen. In deze cursus gaat Esther Schaake in op de basis van de Wmo 2015. Wat wordt onder maatschappelijke ondersteuning verstaan? Wat is het onderscheid tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen? Wat houdt de compensatieplicht in en hoe verloopt de toegangsprocedure. Verder wordt ingegaan op een aantal actuele onderwerpen. Hoe staat het met het voorstel van Scheltema om geschillen in het sociaal domein integraal op te lossen en de Awb te wijzigen? Wat zijn tips en tricks bij het doen van het onderzoek?

Informatie

Datum: donderdag 19 april 2018

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docent: Esther Schaake

PO/PE-punten: 2

Aanmelden