Home Evenementen Actualiteiten Onteigening 2017

Actualiteiten Onteigening 2017

31 oktober 2018

Op dinsdagmiddag 21 november 2017 organiseert Pels Rijcken op kantoor in Den Haag in samenwerking met Van Ameyde Waarderingen het seminar 'Actualiteiten onteigening'. Het thema van deze bijeenkomst is 'Bijzonder'. In een drietal workshops worden aan de hand van dit thema drie actuele onderwerpen besproken. Het programma is als volgt:

12.15 uur: ontvangst

13.00 uur: welkomstwoord

13.15 uur: lezing 'Veranderende spelregels' door Kevin Blom (scheidsrechter KNVB)

14.00 uur: workshops (sessie 1)

14.45 uur: pauze

15.15 uur: workshops (sessie 2)

16.00 uur: borrel

Er kan worden gekozen uit onderstaande workshops:

Workshop 1: Bijzondere geschiktheid
Aan de hand van HR 25 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2805 en Hof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL: 2017:1283, bespreken Riko Vos en Martijn Scheltema de actualiteiten rond het thema bijzondere geschiktheid. Wanneer is daar eigenlijk sprake van en hoe dient het voordeel wegens bijzondere geschiktheid te worden bepaald?

Workshop 2: Bijzondere objecten
Aan de hand van HR 21 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3351 (kwekerij Loek Jansen) gaan Jeroen Van Lenthe en Jelmer Procee in op de vraag hoe om te gaan met de waardering van bijzondere objecten in een onteigening. Te denken valt aan windmolens, hotels en prostitutiepanden. Welke aspecten spelen daarbij een rol. Is zo'n bijzonder object een object van belegging dan wel exploitatie?

Workshop 3: Bijzondere waarderingsmethodes
Aan de hand van HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5351 (Amersfoort/Arntzen c.s. en de conclusie van de AG voor HR 28 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:867 (N201 Chipshol), bespreken René Timmer en Monique Rus bijzondere waarderingsmethodes. Te denken valt aan de DCF-methode, maar ook de residuele en de comparatieve methode komen aan bod.

Informatie

Datum: dinsdagmiddag 21 november 2017

Tijd: 12.15 -16.00 uur

Docent: diversen

PO/PE-punten: 2

Aanmelden

Deelname aan deze middag is kosteloos. Vanwege het gelimiteerde aantal plaatsen voor deze middag, zouden wij het op prijs stellen als u zich voor 7 november 2017 aanmeldt.