Home Evenementen Actualiteiten Onteigening

Actualiteiten Onteigening

31 oktober 2018

Op donderdagmiddag 29 oktober 2015 organiseert Pels Rijcken wederom de jaarlijkse bijeenkomst 'Actualiteiten Onteigening' op het kantoor in Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een aantal interessante workshops gegeven over actuele onteigeningsonderwerpen en lanceren wij onze nieuwe kennisportal. Hieronder treft u het programma voor deze middag aan. U kunt zich inschrijven voor twee workshops.

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Openingswoord door Martijn Scheltema

13.45 uur Lancering Kennisportal Onteigening door Jelmer Procee

14.15 uur Workshops (sessie 1)

15.15 uur Pauze

15.30 uur Workshops (sessie 2)

16.30 uur Borrel

Workshops

Eliminatie
De eliminatieregel blijft de gemoederen bezighouden. Ingevolge deze regel wordt het bestemmingsplan weggedacht bij de waardering van het onteigende als de aan het onteigende gegeven bestemming is bepaald door een ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan al bestaand (concreet) plan voor het werk waarvoor is onteigend. In deze workshop komen in ieder geval de recente conclusies (klik hier en hier) van A-G Van Oven aan de orde, waarin de reikwijdte van de eliminatieregel uitgebreid wordt besproken. Ook gaan Martijn Scheltema en Ruben Wiegerink in op de vraag of meerdere achtereenvolgende bestemmingsplannen kunnen worden geëlimineerd.

Vastgoed
Hoewel de crisis op zijn retour lijkt te zijn en de vastgoedmarkt aantrekt, staat er nog veel vastgoed in Nederland 'onder water'. Ook zijn onteigenden door gewijzigde regelgeving soms niet in de positie om vervangend vastgoed te verwerven of is er in de 'nieuwe' situatie (na onteigening) sprake van een hogere hypotheekrente of geen hypotheekaftrek, waardoor de onteigende er per saldo op achteruit gaat. Hoe om te gaan met deze omstandigheden in een onteigeningsprocedure? Aan de hand van drie casussen zullen Jelmer Procee en Karin Haan deze vraag met u behandelen.

Actualiteiten administratieve procedure
Onteigening geschiedt in twee fasen. Alvorens u in de gerechtelijke procedure onteigening kunt vorderen dient in de administratieve procedure het te onteigenen door de Kroon in een Koninklijk Besluit ter onteigening te worden aangewezen. De Kroon lijkt onteigeningsverzoeken steeds strenger te toetsen. Voor u is dan ook van belang dat u goed op de hoogte bent van de eisen die de Kroon stelt. Aan de hand van recente Kroonjurisprudentie zal door Monique Rus-van der Velde en Moniek Heerings worden nagegaan welke eisen de Kroon stelt aan onder meer aan de pogingen tot minnelijke verwerving, onderhandelingen met derde-belanghebbenden, de noodzaak tot onteigening, de urgentie van de onteigening en het publieke belang dat met onteigening is gemoeid. Alle door de Kroon eigen met betrekking tot vorm en inhoud van de over te leggen documenten, passeren eveneens de revue.

Tijdens de tweede sessie vinden dezelfde workshops plaats als tijdens de eerste sessie; u neemt deel aan de tweede workshop van uw keuze.

Deelname aan deze middag is kosteloos.

Wilt u meer informatie over de bijeenkomst of wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met Monique Rus-van der Velde of Jelmer Procee.