Home Evenementen Actualiteiten Europese grondrechten

Actualiteiten Europese grondrechten

31 oktober 2018

De bescherming van grondrechten in Europa is voortdurend in beweging, en de impact van Europese grondrechtenbescherming op het Nederlandse recht wordt steeds groter. In dit actualiteitencollege richt prof. mr. Janneke Gerards zich op drie sets van Europese ontwikkelingen die van bijzonder belang zijn voor de Nederlandse rechtspraktijk. In de eerste plaats wordt ingegaan op de nieuwe adviseringsprocedure zoals die met Protocol 16 van het EVRM zal worden geïntroduceerd. Wat houdt die procedure precies in, wat zullen de gevolgen ervan zijn en op welke termijn kunnen die gevolgen worden verwacht? In de tweede plaats wordt aandacht besteed aan de Europese rechtspraak over positieve verplichtingen. Kunnen dergelijke verplichtingen voortvloeien uit het EU-recht? Kan een bevoegdheidsgrondslag in de positieve-verplichtingenrechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden gevonden voor Nederlandse bestuursorganen? En hoe verhoudt deze positieve-verplichtingenrechtspraak zich tot het specialiteitsbeginsel in het bestuursrecht? Ten slotte gaat dit actualiteitencollege in op de betekenis van niet-bindende oordelen van (Europese) verdragscomités over grondrechten, zoals het bed-, bad- en broodoordeel van het Europees Comité voor de Sociale Rechten. Welke betekenis kan daaraan in het Nederlandse recht worden toegekend, en welke factoren bepalen die betekenis?

Informatie

Datum: donderdag 23 maart 2017

Tijd: 16.00-18.10 uur

Docent: Janneke Gerards

PO/PE-punten: 2

Aanmelden